Forhandler tekst- og bildedatabase

Lett - Raskt - Profesjonelt!

Med Averys forhandlertekst- og bildedatabase er produkt- og bildematerialet for alle våre produkter bare noen tasteklikk unna!

Du kan hente SEO-optimerte produkttester og logistikkdata for alle produkter i sortimentet vårt. Videre kan du hente og laste ned bildemateriale i både lav og høy oppløsning til bruk på hjemmesider eller til trykt katalog- og annonsemateriale.

I vår produktdatabank kan du for hvert produkt laste ned produkttester, f.eks. korte og lange nettekster og produktfordeler. Du får dataene sendt i et Excel-regneark.

I vår bildedatabank kan du laste ned bilder for hvert produkt:

  • Emballasjebilder
  • Emballasjebilder inkl. strektegning
  • Strektegninger
  • Miljøbilder, som viser produktet i bruk

Hvis dere ønsker å logge inn på vår forhandler tekst- og bildedatabase, har spørsmål, savner informasjon eller har bruk for annen support, så kontakt oss på +45 70 10 18 00 eller på [email protected].