10 tips til perfekt etikettutskrift

En trinn for trinn-guide

Etiketter oppfører seg annerledes i skriveren enn vanlig papir, og derfor er det et par ting man må være oppmerksom på når man skriver ut etiketter. Bruk et par minutter på å lese disse tipsene – tiden du bruker sparer du raskt inn igjen. Da går trykkingen raskt profesjonelt og stressfritt i fremtiden.

AZ_Druck-Tipp-Intro_565x318px_blau_final.jpg
AZ_Druck-Tipp1_565x318px_blau_final.jpg

Tips 1: Kontroller etikettenes kvalitet

Sørg for at du bruker et originalt Avery-produkt som er beregnet til formålet. Du kan stole 100 % på den førsteklasses kvaliteten til produktene våre:

• Problemfrie trykking støttes av flathet og jevn overflate på etikettene våre.
• Skriveren din skånes De limfrie kantene rundt etikettene hindrer at det samler seg lim i skriveren.
• En sylskarp utskrift uten uklarheter sikres av er muliggjort av utmerket blekkfeste.
• Nøyaktig utskrift støttes ved bruk av originalproduktet. Våre nettbaserte maler er nøyaktig tilpasset våre etiketter.

AZ_Druck-Tipp2_565x318px_blau_final.jpg

Tips 2: Bruk etiketter som passer til skriveren

• Våre universal- og mappeetiketter kan skrives ut med alle skrivere.
• Vær oppmerksom på anbefalt skriverteknologi for spesialetiketter som frakt-, tekstil- eller folieetiketter. Du finner informasjon om skriveren på forsiden av pakken og i artikkelbeskrivelsen.

AZ_Druck-Tipp3_565x318px_blau_final.jpg

Tips 3: For nøyaktige utskrifter anbefaler vi vårt malverktøy

• Når du designer etikettene dine, må du sørge for at tekst og designelementer ikke går helt ut i kanten på etiketten. Ikke alle skrivere gir millimeternøyaktig utskrift.
• Benytt vårt gratis nettbaserte verktøy, Avery Design & Print, med skreddersydde maler og nyttige funksjoner som standardutskrift.

AZ_Druck-Tipp4_565x318px_blau_final.jpg

Tips 4: Kontroller skriverinnstillingene

• I skrivermenyen velger du innstillingen for "Etiketter". (Avhengig av skrivertypen finnes det alternative begreper som "kartong" eller "tykt papir".) Da føres arket langsommere gjennom apparatet, slik av farges fikseres bedre.
• Velg innstillingen "Normalt papir" for blekkskrivere. Ellers kan det hende at det brukes for mye blekk.

AZ_Druck-Tipp5_565x318px_blau_final.jpg

Tips 5: Luft etikettene før utskrift

• Luft arkene forsiktig før du legger etikettene i papirskuffen.
• Da kommer det luft mellom de enkelte arkene, som trekkes inn enkeltvis.

AZ_Druck-Tipp6_565x318px_blau_final.jpg

Tips 6: Plasser etikettarket riktig i skriveren

• Legg etikettene i papirskuffen som følger med. Du finner mer informasjon i skriverens bruksanvisning.
• Med Avery Zweckform-etiketter er kantavstanden den samme på alle sider, slik at du bare trenger å være oppmerksom på for- og baksiden.
• Visuelle merker på skriveren viser hvordan du setter inn arket på riktig måte.
• Finner du ikke merkingen? Da kan du markere et tomt ark, skrive det ut og orientere deg etter testresultatet.

AZ_Druck-Tipp7_565x318px_blau_final.jpg

Tips 7: Skriv ut prøver på vanlig papir

• Vi anbefaler prøvetrykk på vanlig papir. Fordi skriveren kan skrive ut utskriftsmalen litt annerledes enn vist i forhåndsvisningen.
• Legg den utskrevne siden over etikettarket, og kontroller at alt er riktig plassert mot lyset.
• Korriger om nødvendig avvikene manuelt i Avery Zweckform-malen for utskrift. Som regel er det nok å justere linjeavstanden eller kantene.

AZ_Druck-Tipp8_565x318px_blau_final.jpg

Tips 8: Etikettarket skal kun kjøres en gang gjennom skriveren

• Vi anbefaler ikke at du legger et etikettark i skriveren på nytt, hvis det allerede (delvis) er trykt.
• Årsak: Arket mister stivhet når individuelle etiketter fjernes. Det kan føre til at etikettene løsner i skriveren eller at arket setter seg fast.
"Vår sikkerhetskant uten lim, QCT (Quattro Clean Technology), er også brutt på grunn av etikettene som allerede er fjernet og kan dermed ikke lenger forhindre at limet fester seg i skriveren."

AZ_Druck-Tipp9_565x318px_blau_final.jpg

Tips 9: Vær oppmerksom på følgende for å få optimalt inntrekk

• Når du setter inn papiret, bruker du glidebryteren og justerer den perfekt i forhold til etikettarket.
• Hvis du vil skrive ut flere ark med etiketter, må du ikke laste papirrommet helt fullt. Det gjør det lettere for skriveren å trekke inn arkene enkeltvis

AZ_Druck-Tipp10_565x318px_blau_final.jpg

Tips 10: Sørg for riktig oppbevaring av etiketter

• Oppbevar etikettene i originalemballasjen ved romtemperatur.
• Beskytt etikettene mot fuktighet, direkte sollys og varme. Må ikke oppbevares i nærheten av varmekilder (oppvarming).
• Unngå store temperatursvingninger. Hvis det er tydelig andre temperaturer i skriveren enn i lagringsrommet, er det best å la etikettene akklimatisere seg en dag før utskrift.