Etiketter med ultraklebende lim

Etiketter der kleber bedre enn vanlige permanente etiketter