Ovale etiketter

90 x 136 mm
Kjøb helt ned til 1 ark
4 etiketter per ark
90 x 70 mm
Kjøb helt ned til 1 ark
6 etiketter per ark
90 x 70 mm
Kjøb helt ned til 1 ark
6 etiketter per ark
89 x 101 mm
Kjøb helt ned til 1 ark
4 etiketter per ark
64 x 47 mm
Kjøb helt ned til 1 ark
8 etiketter per ark
63,5 x 42,3 mm
Kjøb helt ned til 1 ark
16 etiketter per ark
50 x 37 mm
Kjøb helt ned til 1 ark
18 etiketter per ark
50 x 37 mm
Kjøb helt ned til 1 ark
21 etiketter per ark