Hva er en programvarekode?

602

Og hvor finner jeg det?


Programvarekoden er den unike koden som identifiserer Avery™-produkter.
Koden er plassert både på produktets emballasje og på de fleste produkter, også direkte på arket.


Produktkode: L7163®-100 => Programkode:   L7163