Ofte stilte spørsmål

Hvilken skriver anbefales til etikettarkene?

Sjekk baksiden på etikettene ift. info om skriverteknologi som er trykt på emballasjen.

Hvordan skriver jeg ut etikettene?

Se i skriverhåndboken for spesifikke anbefalinger om utskrift av etiketter. Det er viktig at du velger riktig papirkilde i skriverdriveren når du skriver ut etiketter.

Merk at et etikettark bare skal kjøres én gang gjennom skriveren. Hvis etiketter fjernes fra arket, mister arket sin stivhet. Dette kan føre til følgende:

At etikettarket blir fanget i skriverpassasjen og forårsaker papirstopp

At etiketter flasser av inne i skriveren

At limrester fra de fjernede etikettene forurenser utskriftstrommelen

Hvordan oppbevarer jeg etikettene?

For å oppnå best mulig kvalitet på etikettene, er det viktig at du oppbevarer dem riktig. Vi anbefaler at du oppbevarer etikettene i romtemperatur og i originalemballasjen. Dvs. 10-30 °C og 35-55 % luftfuktighet. Hvis arkene oppbevares i én av våre klimabeskyttende poser i emballasjen, anbefaler vi at de ubrukte arkene forblir i posen.

I alle tilfeller bør store klimavariasjoner og høy luftfuktighet unngås.

Kan jeg skrive ut Avery laseretiketter på en blekkskriver?

Ja, det er mulig i noen tilfeller. Hvis du kan se et blekkskriver-ikon på forsiden av emballasjen, kan du skrive ut etiketter på en blekkskriver, selv om etikettene er best egnet til en laserskriver. Hvis det ikke er et blekkskriver-ikon på emballasjen, kan du risikere at trykket ikke tørker og derfor vil sverte til arket.

Du oppnår den beste utskriftskvaliteten hvis du kun skriver ut våre produkter i de respektive skrivertypene som de er utviklet til. Hvis du er i tvil om hvilken skriver du har, anbefaler vi at du bruker de av våre produkter som er utviklet til bruk i alle typer skrivere.

Tips: Etikettark og tykt papir må føres inn i skriveren via den manuelle arkmateren, og du må innstille skriveren til “Etiketter”, “Kartong”, “Tykt papir” eller lignende. Papiret blir ført langsommere igjennom skriveren, noe som gir blekket bedre mulighet for å festes på papiret.

Kan jeg skrive ut Avery blekkskriveretiketter på en laserskriver?

Nei. En laserskriver produserer en god del varme når den skriver ut og blekkskriver-etikettene er ikke beregnet til å kunne motstå denne varmen. Du risikerer at limet smelter og setter seg fast på trommelen.

Kan de transparente laseretikettene skrives ut på en blekkskriver?

Nei. Våre transparente etiketter er belagt med en polyesterfilm, og blekkskrivere og laserskrivere har forskjellige typer belegg fordi laserskrivere blir mye varmere enn blekkskrivere når de skriver ut. Så de transparente laseretikettene kan ikke skrives ut med en blekkskriver. Avery har et stort utvalg av produkter som er spesielt utviklet til utskrift med blekkskrivere.

Kan jeg skrive ut noen av etikettene på ett ark og så skrive ut de resterende etikettene på et senere tidspunkt?

Avery anbefaler at et ark kun kjøres igjennom skriveren én gang. Hvis det kjøres igjennom en skriver flere ganger, faller vår Jam-Free-garanti bort, og du kan risikere at etikettene setter seg fast i skriveren.

Blekket vil ikke festes ordentlig på etikettene. Hva skyldes det?

Sjekk skriverens innstillinger. Når du skriver ut etiketter, må du alltid innstille skriveren til dette. Det gjøres normalt under “Innstillinger” og “Papirtype”, hvor du kan velge “Etiketter”.

Kan jeg bruke kopipapiretiketter i laserskriveren?

Nei. En laserskriver produserer en god del varme når den skriver ut og kopipapiretikettene er ikke beregnet til å kunne motstå denne varmen. Du risikerer at limet smelter og setter seg fast på trommelen.

Kan jeg bruke Avery fargelaseretiketter i en fargekopimaskin?

Nei.

Hvilken slags lim er det på laseretiketter?

På våre hvite laseretiketter brukes et akrylbasert lim. Dette limet er velegnet til generell bruk på de fleste papirtyper, konvolutter, mapper, ubehandlede og lakkerte metaller samt polypropylen- og polyetylen-lommer. Navneetikettene til laserskrivere bør ikke brukes på lær, ruskinn, velur, fløyel, silke, vinyl eller plast. Navneetikettene kan brukes på og fjernes fra de fleste andre materialer. Limet på våre transparente laseretiketter er et permanent løsemiddelbasert lim som også er velegnet til generell bruk.

Hvordan kaster jeg etikettene?

Slik sorterer og kasserer du Avery-etikettene:

Etiketter påført papir, papp og lignende og emballasje = Papir

Etiketter påført på flasker = Glass

Etikettens baksidepapir = Restavfall