Ofte stilte spørsmål

Bestilling & betaling Kundekonto & pålogging Levering & retur Produkter Programvare & maler
1. Avery PrintService 2. Avery etikettbutikk 3. Etiketter i ferdigpakker 4. GHS-etiketter 5. Visittkort 6. Avery papir 7. Overføringsfilm for T-skjorter Avery generelt

Averys etiketter fås i forskjellige materialer med mange forskjellige muligheter for utstansing, slik at du alltid kan finne nøyaktig den formen og størrelsen som passer best for dine behov. Alle etiketter er forsynt med lim og påført et bakark, der du kan trekke av etiketten og feste den på ønsket sted. Avhengig av limtype kan etiketten klebe permanent eller være avtakbar.
Averys etiketter på A4-ark kan du selv designe og skrive ut ved hjelp av Avery Design & Print, som er et gratis designverktøy. Les mer www.avery.eu/print.

Sjekk baksiden på etikettene ift. info om skriverteknologi som er trykt på emballasjen.

Se i skriverhåndboken for spesifikke anbefalinger om utskrift av etiketter. Det er viktig at du velger riktig papirkilde i skriverdriveren når du skriver ut etiketter.

Merk at et etikettark bare skal kjøres én gang gjennom skriveren. Hvis etiketter fjernes fra arket, mister arket sin stivhet. Dette kan føre til følgende:

At etikettarket blir fanget i skriverpassasjen og forårsaker papirstopp

At etiketter flasser av inne i skriveren

At limrester fra de fjernede etikettene forurenser utskriftstrommelen

For å oppnå best mulig kvalitet på etikettene, er det viktig at du oppbevarer dem riktig. Vi anbefaler at du oppbevarer etikettene i romtemperatur og i originalemballasjen. Dvs. 10-30 °C og 35-55 % luftfuktighet. Hvis arkene oppbevares i én av våre klimabeskyttende poser i emballasjen, anbefaler vi at de ubrukte arkene forblir i posen.

I alle tilfeller bør store klimavariasjoner og høy luftfuktighet unngås.

Når du velger etikett, er det først og fremst viktig at du velger en etikett tilpasset formålet/bruken. Averys etiketter er utviklet med egenskaper som optimaliserer dem i bruk. 
Hvis du skal bruke etikettene utendørs, er det viktig at du velger en etikett som er optimalisert for utendørs bruk. Hvis du skal bruke etikettene på frysevarer, er det viktig at du velger en etikett som er optimalisert for frysere osv. 
Når du har valgt den optimale etiketten til formålet, vil holdbarheten igjen avhenge av brukssituasjonen. 
For eksempel kan etiketter av utendørsfolie ved normal håndtering, og hvis de ikke utsettes for konstant sollys, har de en holdbarhet på ca. 9–12 måneder utendørs. Etiketten faller imidlertid ikke av etter 9–12 måneder, men den kan bli sprø/skjør og smuldre opp. 
For eksempel innendørs – hvis du bruker en etikett i et rom med «god» romtemperatur, luftfuktighet m.m., så kan etiketten vare lenger osv. 
Til syvende og sist avhenger holdbarheten av tre faktorer: 
1) Bruk av etikett som er optimalisert for formålet 
2) Plassering (sollys, fuktighet, eksponering for smuss, vann, temperatursvingninger osv.). 
3) Feste etiketten permanent vs. avtakbar.
Vi gjør oppmerksom på at vi ikke kan garantere for selve utskriften på etiketten, da dette avhenger av kvaliteten på blekket i forhold til UV-bestandighet m.m.

Ja, det er mulig i noen tilfeller. Hvis du kan se et blekkskriver-ikon på forsiden av emballasjen, kan du skrive ut etiketter på en blekkskriver, selv om etikettene er best egnet til en laserskriver. Hvis det ikke er et blekkskriver-ikon på emballasjen, kan du risikere at trykket ikke tørker og derfor vil sverte til arket.

Du oppnår den beste utskriftskvaliteten hvis du kun skriver ut våre produkter i de respektive skrivertypene som de er utviklet til. Hvis du er i tvil om hvilken skriver du har, anbefaler vi at du bruker de av våre produkter som er utviklet til bruk i alle typer skrivere.

Tips: Etikettark og tykt papir må føres inn i skriveren via den manuelle arkmateren, og du må innstille skriveren til “Etiketter”, “Kartong”, “Tykt papir” eller lignende. Papiret blir ført langsommere igjennom skriveren, noe som gir blekket bedre mulighet for å festes på papiret.

Nei. En laserskriver produserer en god del varme når den skriver ut og blekkskriver-etikettene er ikke beregnet til å kunne motstå denne varmen. Du risikerer at limet smelter og setter seg fast på trommelen.

Nei. Våre transparente etiketter er belagt med en polyesterfilm, og blekkskrivere og laserskrivere har forskjellige typer belegg fordi laserskrivere blir mye varmere enn blekkskrivere når de skriver ut. Så de transparente laseretikettene kan ikke skrives ut med en blekkskriver. Avery har et stort utvalg av produkter som er spesielt utviklet til utskrift med blekkskrivere.

Avery anbefaler at et ark kun kjøres igjennom skriveren én gang. Hvis det kjøres igjennom en skriver flere ganger, faller vår Jam-Free-garanti bort, og du kan risikere at etikettene setter seg fast i skriveren.

Sjekk skriverens innstillinger. Når du skriver ut etiketter, må du alltid innstille skriveren til dette. Det gjøres normalt under “Innstillinger” og “Papirtype”, hvor du kan velge “Etiketter”.

Nei. En laserskriver produserer en god del varme når den skriver ut og kopipapiretikettene er ikke beregnet til å kunne motstå denne varmen. Du risikerer at limet smelter og setter seg fast på trommelen.

Nei.

På våre hvite laseretiketter brukes et akrylbasert lim. Dette limet er velegnet til generell bruk på de fleste papirtyper, konvolutter, mapper, ubehandlede og lakkerte metaller samt polypropylen- og polyetylen-lommer. Navneetikettene til laserskrivere bør ikke brukes på lær, ruskinn, velur, fløyel, silke, vinyl eller plast. Navneetikettene kan brukes på og fjernes fra de fleste andre materialer. Limet på våre transparente laseretiketter er et permanent løsemiddelbasert lim som også er velegnet til generell bruk.

Slik sorterer og kasserer du Avery-etikettene:

Etiketter påført papir, papp og lignende og emballasje = Papir

Etiketter påført på flasker = Glass

Etikettens baksidepapir = Restavfall