Etiketter til advarsel

Øk sikkerheten med advarseletiketter

Se etiketter etter kategori
Eco Friendly
Sterke etiketter, gule L6130-20 Innhold: 40 Etiketter / 20 Ark
210 x 148 mm
40 Etiketter / 20 Ark
S/H laserskriver
Eco Friendly
Sterke etiketter, gule L6128-20 Innhold: 960 Etiketter / 20 Ark
Ø 30 mm
960 Etiketter / 20 Ark
S/H laserskriver
Eco Friendly
Sterke etiketter, gule L6127-20 Innhold: 80 Etiketter / 20 Ark
99,1 x 139 mm
80 Etiketter / 20 Ark
S/H laserskriver
Eco Friendly
Sterke etiketter, gule L6111-20 Innhold: 20 Etiketter / 20 Ark
210 x 297 mm
20 Etiketter / 20 Ark
S/H laserskriver
Eco Friendly
Sterke etiketter, gule L6107-20 Innhold: 240 Etiketter / 20 Ark
99,1 x 42,3 mm
240 Etiketter / 20 Ark
S/H laserskriver
Eco Friendly
Sterke etiketter, gule L6105-20 Innhold: 540 Etiketter / 20 Ark
63,5 x 29,6 mm
540 Etiketter / 20 Ark
S/H laserskriver
Eco Friendly
Sterke etiketter, gule L6103-20 Innhold: 960 Etiketter / 20 Ark
45,7 x 21,2 mm
960 Etiketter / 20 Ark
S/H laserskriver
Avery-etiketter til advarsel - øk sikkerheten med advarseletiketter

På arbeidsplasser og andre steder hvor det ferdes mennesker, kan det være maskiner, produkter og områder hvor det er behov for å sette opp advarselskilt for å forebygge personskader. Det kunne f.eks. være steder med farlig elektrisk spenning, maskiner med risiko for personskade eller på produkter som inneholder kjemikalier. Ved å sette opp advarselskilt, forebygges ulykker ved å gjøre oppmerksom på faren. Etikettene finnes i et stort utvalg av størrelser og kan skrives ut på din egen datamaskin med Averys gratis program Avery Design & Print, hvor du også finner piktogrammer og skilt til gratis bruk.